Saltar a continguts

ASSOCIACIÓ SALUT MENTAL LA NOGUERA

Navegació

Menú principal

Serveis adreçats a familiars


1. SERVEI D'ATENCIÓ SOCIAL FAMILIAR (SAF)

Es tracta d’un servei social continuat, d’orientació i assessorament en temes socials o legals quan la família així ho requereixi. També s’informa sobre recursos i ajudes. Dins d’aquest servei es troba també el suport continuat del treballador/a social que realitzarà seguiments familiars i coordinacions amb els altres professionals de l’equip  interdisciplinari.

2. SERVEI D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA

Servei que pretén donar resposta als familiars de persones afectades de malaltia mental, informació sobre els trastorns mentals, recursos psicològics i d’actuació per tal de fomentar la seva integració familiar i social. S’intenta prevenir estats emocionals negatius, i trastorns derivats de la problemàtica especifica que suposa tenir un familiar amb una malaltia mental.


3. GRUPS PSICOEDUCATIUS

Grups formats per persones que comprteixen una mateixa situació (familiar amb trastorn de salut mental) i que es reuneixen per tal d'oferir-se sport i per tal d'alliberar-se d'emocions i sentiments mitjançant l'ajuda mútua dels components del grup. Aquests espais es realitzen amb una periodicitat mensual i estan dirgits per la psicòloga de l'entitat.