Saltar a continguts

ASSOCIACIÓ SALUT MENTAL LA NOGUERA

Navegació

Menú principal

Serveis per a persones amb problemes de salut mental

 1. SERVEI DE CLUB SOCIAL " PORXO"

El Club Social és un servei social especialitzat adreçat a persones que a causa de patir un trastorn mental tenen dificultats en la seva inserció social i comunitària. Aquest servi té com a finalitat, fomentar el manteniment dels vincles afectius i de realció amb l'entorn, generant espais que possibilitin l'adquisició d'habilitats socials i competències personals mitjançant l'ocupació significativa del temps lliure.

El servei atén per tant a una població amb perfils heterogenis, amb diferents nivells d'autonomia, fet que implica disposar de recursos suficients per poder donar resposta a aquesta diversitat. 

 

2.ACOMPANYAMENT INTEGRAL 

 Ofereix suport, atenció, acompanyament i un seguiment des de l'àmbit de la rehabilitació psicosocial. La finalitat bàsica és la millora i/o manteniment de la qualitat de vida de la persona, la prevenció del deteriorament familiar, l'increment de les capacitats socials.