Saltar a continguts

ASSOCIACIÓ SALUT MENTAL LA NOGUERA

Navegació

Menú principal

L'Associació Salut Mental La Noguera (ASM La Noguera) és una entitat privada sense ànim de lucre creada el 9 d'Octubre del 2008 per iniciativa de familiars de persones diagnosticades d’un trastorn mental sever (TMS) que viuen a la comarca de la Noguera. 

L’entitat neix amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats socials que presenten les persones afectades, per tal d’oferir un espai d’ajuda mútua que millori la situació social de les persones amb problemes de salut mental, creant una oferta de serveis, tant per les persones amb un trastorn mental com per a les seves famílies, així com també per a qualsevol persona que en pugui tenir interès.

L’entitat té un àmbit d’actuació en tota la comarca de la Noguera, i com a tal constitueix un recurs social especialitzat en l’àrea de la salut mental on les persones i famílies afectades poden trobar una atenció especialitzada.

Actualment l’ASM La Noguera està integrada a la Federació Salut Mental Catalunya així com a FEAFES que és la Confederació Espanyola que agrupa, des de 1983 a les federacions i associacions de persones amb malaltia mental i als seus familiars de tot el territori nacional.

A més a més, l’Associació Salut Mental La Noguera forma part de Salut Mental Terres de Lleida; Coordinadora d’Entitats de Salut Mental i Addiccions des de la seva constitució el 8 de juliol de 2010.

ORGANISMES COL.LABORADORS DE L'ASM LA NOGUERA